CWM Logo

CWM MiddleClick to go to CWM homeClick to go to CWM About

  You are here: Cwm > Search > : Record Display
white_line_spacer
 
Interview of Evans, Jack
Date: 1974   Location: SWCC : AUD/294
Atgofion Jack Evans, Gwaun-Cae-Gurwen. Yn ymdrin yn bennaf a gweithio yn y pyllau glo lleol; dylanwad a barn gwleidyddol, a ddatblygiad y Blaid Comiwnyddol yn yr ardal; sefydliad ysgol nos lleol dan arweiniaeth D R Owen; rhan y band pres mewn casglu arian at gronfa Streic Gyffredin 1926 trwy Gymru gyfan; ei atgofion am Streic Glo Carreg 1925; gadael y pwll o ganlyniad i pneumoconiosis, a'i yrfa newydd fel swyddog perthynas o fewn y diwydiant; atgofion am Athur Horner ag Aneurin Bevan. Recorded memoirs of Jack Evans, Gwaun-Cae-Gurwen. Includes working in the local collieries; political opinions and influences, and development of a local Communist Party; establishment of local night classes by D R Owen; silver band fund-raising for the 1926 General Strike throughout Wales; recollections of the 1925 Anthracite strike; leaving pit work due to pneumoconiosis, and his later career as an industrial relations officer; recollections of Arthur Horner and Aneurin Bevan

 

 

 

 

Valid HTML 4.0! Valid CSS!

New Oppurtunities Fund Logo 

Enrich UK link

Library and Information Services Logo

©University of Wales Swansea 2002