CWM Logo

CWM MiddleClick to go to CWM homeClick to go to CWM About

  You are here: Cwm > Search > : Record Display
white_line_spacer
 
Interview of Jones, Josiah (Joe Brickman)
Date: 1972   Location: SWCC : AUD/281
Atgofion Josiah Jones, (Joe Brickman), Cwmllynfell. Yn ymdrin yn bennaf a cefndir ei deulu; profiad o weithio mewn wahanol pyllau, a'i ddiwrnod cyntaf yn y pwll fel bachgen ar y drysau; ei addysg; dylanwad crefydd a Diwygiad 1904 ar y gymuned; storiau o "trampio" o amgylch y gwithfeydd glo; osgoi gorfodaeth milwrol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, ac ymddgiad at gwrthwynebwyr cydwybodol; aros mewn llety, a gwario ei gyflog; rhan chwiorydd JJ o fewn y teulu; cyflogau a dylanwad Deddfau ar lleiafrif cyflog a dydd wyth awr; dylanwad Undeb Glowyr De Cymru, a cyfraniadau; ei ran mewn streics, gan gynnwys Streic Glo Caled 1925; dylanwad undebau'r perchennogion glo; a barn ar cau y pyllau. Recorded memoirs of Josiah Jones (Joe Brickman), Cwmllynfell. Includes his family background; experiences working in various collieries, and his first day in the pit as a door boy; his schooling; influence and role of religion in the mining community, also the 1904 revival; his tales of "tramping" around various pits; dodging conscription during World War I, and attitudes to conscientious objectors; lodgings, and spending his wages; the role of JJ's sisters in the family network; wages and the influence of the Eight Hours and Minimum Wage Acts; influence of the South Wales Miners Federation and contributions; his role in strikes, including the 1925 Anthracite strike; the influence of scab unionism; and closures

 

 

 

 

Valid HTML 4.0! Valid CSS!

New Oppurtunities Fund Logo 

Enrich UK link

Library and Information Services Logo

©University of Wales Swansea 2002