CWM Logo

CWM MiddleClick to go to CWM homeClick to go to CWM About

  You are here: Cwm > Search > : Record Display
white_line_spacer
 
Interview of Rowlands, Ted
Date: 1973   Location: SWCC : AUD/279
Atgofion Ted Rowlands, y Tymbl. Yn ymdrin yn bennaf a colli ei rieni pan yn fachgen ifanc, a symud i lawr o Blaenau Ffestiniog i'r Tymbl; argraffiad cyntaf y Tymbl ar TR, a'i gymhariaeth a Blaenau Ffestiniog; amodau a defodau y gweithfeydd glo a llechi; profiadau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, yn Dardanelles; perthynas ac ymddygiad rhwng Cymry o'r Gogledd a'r De; effaith Diwygiad Crefyddol 1904; tafarndai a'r symudiad dirwest. Yn ogystal canai TR ambell emyn a chan werin. Recorded memoirs of Ted Rowlands, Tumble. Includes being orphaned as a young boy, and moving down from Blaenau Ffestiniog to Tumble; first impressions of Tumble, and its comparison to Blaenau Ffestiniog; work and customs in the quarries and pits; his experiences serving in World War I, in Dardanelles; relations and attitudes between North and South 'Walians'; religious attitudes, and the 1904 revival; public houses, and the Temperance movement. Also includes folk songs and hymns sung by TR

 

 

 

 

Valid HTML 4.0! Valid CSS!

New Oppurtunities Fund Logo 

Enrich UK link

Library and Information Services Logo

©University of Wales Swansea 2002