CWM Logo

CWM MiddleClick to go to CWM homeClick to go to CWM About

  You are here: Cwm > Search > : Record Display
white_line_spacer
 
Interview of Morgan, David John
Date: 1973   Location: SWCC : AUD/278
Atgofion David John Morgan, y Tymbl. Yn ymdrin yn bennaf a'i gefndir teuluol, addysg, ac adloniant; dylanwad crefydd a'r Ysgol Sul; atgofion am streics yn ystod yr 1890'au, ac yr ymddygiad tuag at y fyddin a'r bradwyr; sefydliad ac aelodaeth Undeb Glowyr De Cymru; profiadau gwleidyddol; dylanwad Diwygiad Crefyddol 1904; amodau a defodau y gwaith glo, gan gynnwys y ceffylau; a rhoi cymorth i ffermwyr lleol. Recorded memoirs of David John Morgan, Tumble. Includes his family background, education, recreational activities; influence of religion, and the Sunday school; recollections of strikes in the 1890's, and attitudes towards the soldiers and the blacklegs; establishment of the South Wales Miners Federation, and membership; political influences; influence of the 1904 Religious Revival; experiences in the pits, the horses, and customs; helping on local farms

 

 

 

 

Valid HTML 4.0! Valid CSS!

New Oppurtunities Fund Logo 

Enrich UK link

Library and Information Services Logo

©University of Wales Swansea 2002